Projekter

Energibyerne arbejder på at gennemføre fælles projekter, hvor vi puljer ressourcerne og udvikler svar på fælles udfordringer. Det kan være ladestationer til elbiler, inddragelse af unge eller energirenovering af ældre boligmasse.
Energibyerne er med i det fælleseuropæiske netværk SmartEnCity Networks, og samarbejdet mellem de syv byer er skabt i det regi.